Elektronická úřední deska

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Veřejné vyhlášky 13.05.2021
30.05.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Popovická, Děčín kabel NN INELMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 13.05.2021
30.05.2021
OOP - stanovení dopr. zn. silnice č. II/263 staničení km 20.80 - 21.30 Česká Kamenice nový povrchMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 13.05.2021
30.05.2021
OOP - stanovení dopr. zn. II/261 Litoměřická 69, výměna transformátoruMagistrát města Děčín, OSC
Výběrová řízení 13.05.2021
28.05.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 48, Tržní 1932/26Magistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
11.06.2021
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kámen v uplynulém obdobíMagistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
29.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení III/24095 Verneřice Rychnov - kácení stromůMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
29.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Družební Děčín, uzavírka přejezdu P2988Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
29.05.2021
OOP - stanovení dopr. zn. II/263 Líska - Křížový Buk povrchMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
29.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení sil. III/25859 Arnoltice - Labská stráň oprava povrchu komunikace.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
29.05.2021
DZP - stanovení dopr. značení - ul. Poštovní, ppč. 1241/1 k.ú. Podmokly, Hankova (mezi vjezdem do zásobovacího areálu Albert a výjezdem z ČS Albert) protlak pod tratíMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 12.05.2021
29.05.2021
OOP - stanovení dopr. zn.: III/25861 Vysoká Lípa - Jetřichovice, III/25854 Srbská Kamenice, Ludvíkovice, Hřensko, III/25861 Vysoká Lípa, III/25860, III/26313 Česká Kamenice oprava povrchu komunikaceMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 12.05.2021
29.05.2021
s p o l e č n é p o v o l e n í - rodinný dům na pozemcích parc. č. 2114/2, 2531/1 v katastrálním území Růžová.Magistrát města Děčín, OSU
Dražba 12.05.2021
28.05.2021
Usnesení o zrušení dražby - pov.: Romana Pejřilová Miláková, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Oznámení 12.05.2021
28.05.2021
Zveřejnění záměru města prodej pozemků a nemovitostíMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 11.05.2021
28.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Školní, Krásnostudenecká, Weberova, Želenická Děčín optická síť T-mobileMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 11.05.2021
28.05.2021
OOP - stanovení dopravního značení Teplická, Poděbradská, Máchovo nám., Čsl. Mládeže, Na Úpatí, Divišova, Jeronýmova, Labské nábř. Děčín rekonstrukce plynovoduMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1330/22, DC II - R.K.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení dopravního značení Teplická, Divišova, Raisova, Máchovo nám., Plzeňská, Jeronýmova, sil. III/25854 Nová Oleška - Srbská Kamenice, sil. III/2639 Jánská film BonnMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 10.05.2021
27.05.2021
Usnesení z 8A. schůze rady města konané dne 4. května 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1316/9, DC II - J.K.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1316/9, DC II - V.G.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení dopravního značení Na Hrázi, osecká, Na Hranicích, Písecká Děčín - reko vodovodu a kanal.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořájkova naproti č.p.1330/22, DC II - J.U.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOp - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1316/9, DC II - B.H.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 10.05.2021
27.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1333/14, DC II - Z.H.Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 07.05.2021
08.06.2021
Oznámení o zahájení územního řízení (altán v k.ú. Janov u Hřenska)Magistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 07.05.2021
24.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Čsl. partyzánů před č.p.371, DC XXXIIMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 07.05.2021
24.05.2021
Oznámení o zahájení územního řízení (sítě elektronických komunikací k.ú. Borek u Děčína)Magistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 06.05.2021
27.05.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.1793 k.ú.Děčín, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejné vyhlášky 06.05.2021
23.05.2021
Seznámení s dalšími podklady pro vydání rozhodnutí ve věci společného povolení stavby „ČOV EKOCIS“ v k.ú. Janov u HřenskaMagistrát města Děčín, OZP
Oznámení 06.05.2021
23.05.2021
Oznámení - ČOV ValkeřiceMagistrát města Děčín, OZP
Oznámení 05.05.2021
24.05.2021
OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku, k.ú. Březiny u Děčína jako rozšíření stávající zahradyMagistrát města Děčín, OMH
Rozhodnutí, Usnesení 05.05.2021
22.05.2021
Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 29.04.2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IMagistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 05.05.2021
22.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení III/25852 Drážďanská u čp. 28, kanal. přípojkaMagistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 05.05.2021
22.05.2021
mobilní telefon,nález č.24/21Magistrát města Děčín, OPO
Rozhodnutí, Usnesení 05.05.2021
22.05.2021
Usnesení z 8. schůze rady města konané dne 27. dubna 2021Magistrát města Děčín, OPO
Oznámení 04.05.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v dubnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 04.05.2021
25.06.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu: www.portaldrazby.cz dne 24.6.2021 v 08:30 hodin, pov.: Občanské sdružení Respektuj mě, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Veřejné vyhlášky 04.05.2021
03.06.2021
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Arnoltice v uplynulém obdobíMagistrát města Děčín, OSU
Rozhodnutí, Usnesení 04.05.2021
21.05.2021
UR - Zahradní chata na pozemku parc. č. 1373/19 ­v katastrálním území Horní Oldřichovoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Nalezená zvířata 04.05.2021
21.05.2021
Zvířata nalezená ke dni 04.05.2021Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 04.05.2021
20.05.2021
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení nového svislého dopravního značení a vyznačení nového vodorovného dopravní značení - silnice I/62, lokalita Děčín, ul. Čsl. armády, před objektem č. 1236/38, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Dražba 03.05.2021
01.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 30.6.2021 v 13:00 hod., pov.: Jiří Libertin, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Oznámení 03.05.2021
20.05.2021
OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku, k.ú. Prostření Žleb na zahraduMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 03.05.2021
20.05.2021
OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Krásný Studenec na zahradu.Magistrát města Děčín, OMH
Rozhodnutí, Usnesení 03.05.2021
20.05.2021
Usnesení z 8. schůze rady města konané dne 27. dubna 2021Magistrát města Děčín, OPO
Oznámení 03.05.2021
20.05.2021
Záměr města prodat část pozemku k.ú. Vilsnice, s podmínkou zatížení nezbytné jiné části tohoto pozemku věcným břemenem služebnosti cesty (práva chůze a jízdy) k prodávané části pozemku p.č. 115/1 k.ú. Vilsnice.Magistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 03.05.2021
19.05.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice: I/62 lokalita: Děčín, ul.Sládkova, název akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 28. října, Nerudova, Labská, Hálkova", více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Dražba 30.04.2021
24.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://drazby.exekutorurban.cz dne 23.6.2021 v 09:00 hodin, pov.: Matej Čureja, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Dražba 30.04.2021
22.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: http://www.exdrazby.cz dne 21.6.2021 v 11:00 hodin, pov.: Tomáš Kohout, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Veřejné vyhlášky 30.04.2021
01.06.2021
OOP - záměr dopr. značení MK 6d Janov, B11Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 30.04.2021
01.06.2021
OOP - záměr dopr. značení Malšovice, točna BUS B1Magistrát města Děčín, OSC
Výběrová řízení 30.04.2021
18.05.2021
Oznámení o konání výběrového řízení - pronájem bytu č. 5, Myslbekova 1389C/12, Děčín IMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 30.04.2021
17.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení sil. III/25380, Malšovice, realizace kabelu NN pro ppč.462/1 k.ú. MalšoviceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 30.04.2021
17.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení MK Růžová, Děčín oprava odvodňovačeMagistrát města Děčín, OSC
Dotace 30.04.2021
17.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Česká Kamenice Jiráskova, B. Němcové, Uhelná, Děčínská, U Benaru reko I/13Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 30.04.2021
17.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení MK Okružní, Dlouhá Jílové realizace parkovištěMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 30.04.2021
17.05.2021
OOP - stanovení dopravního značení Benešov nPl., Vilová, Sídliště reko kanalizaceMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 29.04.2021
03.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz., dne 2.6.2021 v 10:00 hod., pov.: Milan Fiedler, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 4
Rozhodnutí, Usnesení 29.04.2021
31.05.2021
Stavební povolení (Rozšíření skládky Orlík IV - etapa 3A a 3B na pozemku p.č.. 510/1, 510/3, 510/4, 510/5 k.ú. Borek u Děčína)Magistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 29.04.2021
17.05.2021
Písemnost - Renata Fujeríkova, více viz příloha.Finanční úřad pro Ústecký kraj
Dotace 29.04.2021
16.05.2021
Územní rozhodnutí (revitalizace dětského hřiště)Magistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 29.04.2021
16.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Myslbekova parkovištěMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.04.2021
16.05.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Jiřího z Poděbrad, Děčín parkováníMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.04.2021
16.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Zbrojnická, rampa vozíčkářiMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 29.04.2021
16.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1322/25, DC II - R.Š.Magistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 29.04.2021
16.05.2021
průkaz ZTP, nález č.22/21Magistrát města Děčín, OPO
Ztráty a nálezy 29.04.2021
16.05.2021
peněženka s doklady, nález č.23/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 29.04.2021
16.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Weberova naproti č.p.1517/5, DC VI - L.D.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 4/2021,Vyloučení vstupu osob do lesa, na úseku červené turistické stezky v úseku od místa nazvaného Suchá Kamenice rozcestí po místo nazvané Ústí Suché Kamenice a v blízkém okolí této turistické stezkyMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení dopravního znáčení Krokova, Děčín přípojka kanalizaceMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Vokolkova, Čsl. armády Děčín, most povrchyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení II/240 Valkeřice, přípojka pro ppč. 405/1 kú Valkeřice GEZMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení MK Teplická Jílové - Martiněves - přípojka u čp. 114Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK Čsl. partyzánů u č.p.356, DC XXXII - K.M.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení DZP na MK parkoviště nad B.Martinů 1321/5, DC II - Z.M.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 5/2021, dočasné vyloučení vstupu do lesa - na zelené turistické stezce: od místa zvaného Mezní můstek (začátek na pozemku p. č. 307/6 v k. ú. Mezná u Hřenska) – po místo zvané Hájenky (konec na pozemku p. č. 538/1 v k. ú. Janov u Hřenska) a v blízkém okolí této turistické stezkyMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
15.05.2021
OOP - stanovení dopr. značení Labská, Děčín přístavištěMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 28.04.2021
14.05.2021
Písemnost - Netíková Gabriela, více viz příloha.Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město
Oznámení 28.04.2021
14.05.2021
EIA- zahájení zjišťovacího řízení „Novostavba prodejna Lidl v Děčíně, ul. Březová“Magistrát města Děčín, OZP
Dotace 27.04.2021
28.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HozmanoviMagistrát města Děčín, OE
Nalezená zvířata 27.04.2021
14.05.2021
Zvířata nalezená ke dni 27.04.2021Magistrát města Děčín, OZP
Oznámení 27.04.2021
14.05.2021
SEA-závěr zjišťovacího řízení „Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022 - 2027“Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 27.04.2021
14.05.2021
OOP - stanovení dopravního značení - rekonstrukce přejezdu Starý Šachov P2637Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 26.04.2021
28.05.2021
Informace dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v planém znění (ochrana odběratele)Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 26.04.2021
28.05.2021
Výzva k odstranění odstaveného vozidla a informace o umístění odstaveného vozidla na vybrané parkovištěMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 26.04.2021
27.05.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP DobkoviceMagistrát města Děčín, OSU
Veřejné vyhlášky 26.04.2021
26.05.2021
Hromadný předpisný seznam čj.995893/21/2500-11460-505479 - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021, více viz příloha.Finanční úřad pro Ústecký kraj
Oznámení 26.04.2021
15.05.2021
Záměr města - prodej pozemkůMagistrát města Děčín, OMH
Dražba 23.04.2021
27.05.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese portálu: www.okdrazby.cz dne 26.05.2021 v 11:00 hodin, pov.: Renata Kocourková, Miloslav Kocourek, více viz příloha.Exekutorský úřad Cheb
Dražba 20.04.2021
28.05.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu www.exdrazby.cz., dne 27.5.2021 ve 13:00 hod., pov.: Petr Fliegl, více viz příloha.Exekutorský úřad Liberec
Dražba 20.04.2021
27.05.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 26.5.2021 od 13:00 hodin, pov.: BIOOBCHOD.CZ s.r.o., Rostislav Siksta, více viz příloha.Exekutorský úřad Pardubice
Dražba 13.04.2021
14.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 13.07.2021 v 9:00 hod., pov.: Bohdan Opočenský, Alena Opočenská, více viz příloha.Exekutorský úřad Ústí nad Labem
Dražba 13.04.2021
21.05.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz dne 20.5.2021 v 10:00 hod., pov.: Svatomír Masák, více viz příloha.Exekutorský úřad Liberec
Rozhodnutí, Usnesení 12.04.2021
30.06.2021
Rozhodnutí - ukončení provozu lékárny VIKY, umístěné na adrese Weberova 1537/7 v Děčíně, bude ukončen k 30.6.2021 v Děčíně a odejmutí oprávnění KÚ ÚK, více viz příloha.ResTrial s.r.o.
Veřejné vyhlášky 12.04.2021
28.05.2021
Oznámení vystavení návrhu ÚP Ludvíkovice a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj územíMagistrát města Děčín, OSU
Dražba 12.04.2021
18.05.2021
Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 17.5.2021 ve 14:00 hod., pov.: Pavel Spišák, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Dražba 09.04.2021
14.05.2021
Dražební jednání se koná elektronicky na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz dne 13.5.2021 v 10:20 hod., pov.: Jaroslav Grosmann, více viz příloha.Exekutorský úřad Prostějov
Dotace 08.04.2021
09.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VackováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 08.04.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v březnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 01.04.2021
03.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 2.6.2021 v 11:00 hod., pov.: Stanislav Jäger, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dražba 31.03.2021
20.05.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 19.5.2021 v 11:00 hod., pov.: Matej Baláž, více viz příloha.Exekutorský úřad Litoměřice
Oznámení 22.03.2021
30.06.2021
Oznámení vlastníkům pozemků na územní města Děčín o vstupu na pozemky v lokalitě Děčín III,XVI,XVIII, XXX,XXXI, XXXII, XXXV. Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET PRO SPOLEČNOST JAW.CZ, S.R.O., více viz příloha.Geoaxis, s.r.o.
Dražba 22.03.2021
27.05.2021
Dražební jednání se konají prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 26.5.2021 v 11:00 hod., pov.: Magdalena Cermonová, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dražba 22.03.2021
19.05.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://www.drazby-exekuce-online.cz dne 18.5.2021 v 9:00, pov.: Marie Vacková, více viz příloha.Exekutorský úřad Svitavy
Veřejné vyhlášky 15.03.2021
27.05.2021
Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu DobrnáMagistrát města Děčín, OSU
Oznámení 03.03.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v únoru 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 01.03.2021
03.08.2021
Vyzva c. 27 ZS ITI pobytove sluzbyMagistrát města Děčín, OR
Dotace 01.03.2021
03.08.2021
Vyzva 26 ZS ITI soc.bydleniMagistrát města Děčín, OR
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.02.2021
28.02.2022
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020, více viz příloha.Tajemník magistrátu
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2022
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2020
31.07.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019Magistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Dotace 01.08.2019
02.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KluvanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 30.07.2019
31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KačírkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 14.06.2019
15.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HepkeMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.05.2019
24.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KedlesoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.04.2019
26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kortus JosefMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019, dne 6.4.2020 a dne 29.7.2020 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace 02.04.2019
03.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZnamenáčkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 18.03.2019
19.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef NovýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŽatečkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ToncaroviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠťastnýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - BlaškoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřížoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KecloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - FreibergováMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GlöcknerováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BastloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrůšoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JohnoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠtefanMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MocloviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 24.05.2018
25.05.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace-ChmelíkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OR
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP

Počet zobrazení: 9621
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top